Debiteurbeheer

Debiteurenbeheer en pre-incasso

Het is noodzakelijk om een goed debiteurenbeheer te hanteren. Zodra de betaaltermijn van een factuur verstreken is, wordt er met de juiste handelswijze een dossier opgebouwd. Dit is erg belangrijk voor het succesvol incasseren. Direct na het vervallen van de betaaltermijn versturen wij een correcte herinnering. Hier begint het allemaal mee! Uit onderzoek is gebleken dat 90% van de facturen pas ná de vervaldatum worden betaald. Sterker nog, ruim 25% van alle faillissementen in Nederland worden veroorzaakt door te laat, of niet betalende, debiteuren.

Na de vervaltermijn van facturen moet er een goed aanmaningstraject volgen. Als dit consequent wordt ingezet dan komt dit zeker ten goede van het openstaand debiteurensaldo. Door de korte lijnen tussen CB Incasso en de opdrachtgever wordt er snel geschakeld waardoor in een vroeg stadium duidelijk gemaakt wordt dat het debiteurenbeheer goed geregeld is en de betaling niet langer uitgesteld kan worden. Indien debiteuren niet kunnen betalen zullen ze dit eerder laten weten.

Helaas komen bedrijven er vaak niet aan toe om er een goed debiteurenbeheer op na te houden. CB Incasso neemt voor desbetreffende bedrijven het debiteurenbeheer graag over. Goed debiteurenbeheer levert veel geld op, maar heeft doorgaans een (te) lage prioriteit. Betalingsachterstanden kunnen worden voorkomen en openstaande facturen worden sneller geïnd. CB Incasso kan het debiteurenbeheer bij u in het bedrijf uitvoeren, of intern bij CB Incasso zelf.