Welke soorten rente spelen bij incasso’s?

Welke soorten rente spelen bij incasso’s?

Welke soorten rente spelen bij incasso’s?

Vaak wordt er naast de hoofdsom ook nog rente gevorderd. Rente is vaak een extraatje die wordt berekend als een soort schadevergoeding. Deze schadevergoeding is de debiteur verschuldigd omdat deze de factuur te laat betaald. Er zijn ook meerdere vormen waarmee u te maken kunt krijgen. Dit zijn de volgende rentes:

  • Contractuele rente
  • Wettelijke handelsrente
  • Wettelijke vertragingsrente
Deze rentes zijn allemaal verschillend, maar kunnen zeker van toepassing zijn op uw dossier. Dit verschilt natuurlijk wel per dossier.

Wanneer we het hebben over contractuele rente, praten we over een rentepercentage die door de patijen zijn afgesproken. Deze worden vaak in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden vastgelegd. Vaak legt een partij dit zelf vast. Wanneer dit niet is afgesproken, dan kan de schuldeiser op basis van de wet toch rente vorderen. Dit zijn de handelsrente of de wettelijke vertragingsrente.

Wanneer er sprake is van een handelsovereenkomst dan kan er altijd de wettelijke handelsrente gevorderd worden. Als we spreken over een handelsovereenkomst dan hebben wij het over een overeenkomst tussen twee bedrijven of ondernemers. Een uitzondering is dat wanneer één van de parijen geen ondernemer is. Als hier sprake van is, is het niet mogelijk om de wettelijke handelsrente te vorderen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u altijd nog de wettelijke vertragingsrente vorderen.

De laatste vorm die wij hier benoemen is de wettelijke vertragingsrente. Voor deze rente zijn er geen aparte vereisten. Het enige nadeel voor een schuldeiser is dat het percentage van deze rente een stuk lager ligt. De percentage van deze rente wordt ieder half jaar opnieuw bepaald.